Odbor za gospodarstvo

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, Dr. Andrej Čuš
  • Podpredsednik, Dušan Fric
  • Članica, Mag. Vlasta Stojak
  • Članica, Ljudmila Grabar
  • Članica, Mag. Sonja Žibrat
  • Zunanji član, Igor Ketiš
  • Zunanji član, Robert Križanič