Javno naznanilo o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del enote urejanja prostora OP08 za parcele s št. 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 35/1 in 35/2; vse k.o. 387 Kicar

18. 1. 2023 Snežana S. (Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju) 31
18.01.2023
Javna naznanila in razgrnitve
09.02.2023 do 23:00
0,00 €
350-34/2021
17.01.2023
Snežana Sešel
snezana.sesel@ptuj.si
02 748 29 94
18.01.2023 ob 13:50
Pripombe na javno objavo