NAMERA o prodaji nepremičnin katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuju parceli 566/34 in 623/4 po metodi neposredne pogodbe

22. 6. 2022 Urša S. (Oddelek za pravne zadeve in ravnanje s stvarnim premoženjem) 53
22.06.2022
Namere, odločbe, pobude
12.07.2022 do 23:59
478-149/2022-12
17.06.2022
Simonič Urša
ursa.simonic@ptuj.si
02/ 748 29 17