Izhodišča za pripravo OPPN za del EUP OP01 Ptuj – Suhi vodni zadrževalnik na potoku Grajena

27. 5. 2021 Denis H. (Sekretariat za splošne zadeve) 83
27.05.2021
Javna naznanila in razgrnitve
16.06.2021 do 00:00
3505-8/2019
25.05.2021
Snežana Sešel
snezana.sesel@ptuj.si
02 748 29 94
Pripombe na javno objavo
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog