Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina katastrska občina 400 Ptuj parcela 3978 grajeno javno dobro lokalnega pomena – občinska cesta

12. 12. 2022 Urša S. (Oddelek za pravne zadeve in ravnanje s stvarnim premoženjem) 27
12.12.2022
Namere, odločbe, pobude
27.12.2022 do 23:59
478-299/2020-98
09.12.2022
Urša Simonič
ursa.simonic@ptuj.si
02/ 748 29 17