Javna dražba za prodajo solastniškega deleža na nepremičnini katastrska občina 392 Krčevina pri Ptuju parcela 566/40

5. 8. 2022 Vida B. (Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju) 87
05.08.2022
Javne dražbe
27.08.2022 do 00:00
478-217/2022-5
Vida Bigec
vida.bigec@ptuj.si
02 748 29 14