Izgradnja prizidka NK Podvinci

495
Šport
2021, 2022, Aktualni mandat
Četrtna skupnost Rogoznica
388.222,00 €
Lastni projekti
V teku
Podvinci 46
01.03.2021
30.06.2022