Ureditev novih dostopov v OŠ Olge Meglič in Prešernovi 29 ter zagotovitev požarne varnosti

Infrastruktura
Četrtna skupnost Center
397.106,00 €
Lastni projekti
V teku
september 2020
junij 2024