Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/2021

23. 4. 2021 Stanka L. (Kabinet županje) 123
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2020 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.04.2021
Začetek veljavnosti: 23.04.2021
Tip objave: Poročilo
Vsebina: Proračun občine
Sklep o potrditvi ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Ptuj v letu 2020 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.04.2021
Začetek veljavnosti: 19.04.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Načrti zaščite in reševanja
Obvezna razlaga o dopustnih odstopanjih od določil Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja P11 – R5 Rogoznica – pokopališče (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.04.2021
Začetek veljavnosti: 24.04.2021
Tip objave: Prostorski akt
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)