Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2021

26. 3. 2021 Stanka L. (Kabinet županje) 242
Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči za blaženje posledic epidemije COVID-19, ki so povzročile škodo poslovnim subjektom na območju Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.03.2021
Začetek veljavnosti: 27.03.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.03.2021
Začetek veljavnosti: 27.03.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Vrtci
Sklep o imenovanju predstavnice Mestne občine Ptuj v Svet javnega zavoda Šolski center Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.03.2021
Začetek veljavnosti: 22.03.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo