Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/2021

29. 1. 2021 Stanka L. (Kabinet županje) 342
Pravilnik o sofinanciranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk in psov v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.01.2021
Začetek veljavnosti: 13.02.2021
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o mnenju Mestne občine Ptuj k osnutkom pokrajinske zakonodaje (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.01.2021
Začetek veljavnosti: 25.01.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pravo in pravne zadeve
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 402 Spuhlja parcela 830/7 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.01.2021
Začetek veljavnosti: 30.01.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ptuj v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Breg (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 1/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.01.2021
Začetek veljavnosti: 25.01.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Osnovne šole