Mestna občina Ptuj

Župan

Miran Senčar, župan MO Ptuj

Rojen sem bil 10. julija 1963 na Ptuju v delavski družini očetu varilcu in materi čistilki. Svoja otroška leta sem v skromni družini z mamo, očetom in s svojima sorojencema bratoma preživel v Kidričevem, kjer sem tudi obiskoval osnovno šolo. Odličen uspeh v osnovni šoli, angažiranje v športu, kulturi, mladinski organizaciji, delovne akcije v domačem kraju, napovedovanje programa na vseh občinskih proslavah, folklora, delo na manjši kmetiji in pomoč v mizarski delavnici – vse to je zaznamovalo moje težko, a čudovito otroštvo. Svojo izobraževalno pot sem nadaljeval na ptujski gimnaziji. Spomin na leto 1978, ko sem prestopil gimnazijski prag, je še danes živ. Bil sem ponosen gimnazijec - mlad, nadebuden, radoveden, vedoželjen - ki mu je gimnazija, zlasti pa profesorske avtoritete, zraven znanja privzgojila obče človeške vrednote in pomembno sooblikovala del moje osebnosti.

Po zaključeni gimnaziji sem študij nadaljeval na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in v rednih študijski rokih zaključil šolanje na univerzi. Kot univ. dipl. ing. elektrotehnike sem se zaposlil kot profesor strokovnih predmetov v Šolskem centru Ptuj, na današnji Elektro in računalniški šoli. Predajanje znanja mladim rodovom je bila zame prijetna izkušnja, a me je uokvirjenost učnih programov preveč omejevala. Priložnost za udejstvovanje svoje kreativnosti in razvojno naravnane miselnosti sem videl v Tovarni močnih krmil Draženci, ki je bila del Kmetijskega kombinata Ptuj, kljub precej nižji mesečni nagradi, ki so mi jo ponudili za opravljeno delo. Vedno sem si namreč želel delati stvari, ki me veselijo, kjer se uspeh lahko izmeri, kjer lahko delam ali vodim strokovni tim in kjer so zadovoljni vsi deležniki nekega projekta. Denar ni bil nikoli moje glavno vodilo. Znotraj podjetja smo tako sestavili multidisciplinarno kreativno skupino, s katero smo razvili nekaj zelo obetavnih programov. Za nekatere od njih takratno vodstvo ni imelo posluha, zato sem se odločil ustanoviti lastno podjetje za tehnično varovanje Tenzor, d. o. o. Želje po realizaciji lastne ideje, v meni ni ubilo niti dejstvo, da odhajam na mnogo bolj negotovo pot. Dal sem odpoved, spraznil dnevno sobo, si sposodil pisarniško pohištvo in začel delati. Imel sem idejo, pogum, nekaj znanja, vse ostalo sem poiskal v ljudeh, ki sem jih uspel prepričati v zanesljivost mojih idej in načrtov. Težav, s katerimi sem se srečeval na svoji podjetniški poti, ni bilo malo. A svojo prednost vidim v tem, da sem bil sposoben priznati, da nisem vseved in tako na drugi strani poiskati ljudi, strokovnjake, ter jih navdušiti za svoje ideje in jih povabiti v ekipo. Po 21 letih obstoja podjetja, ki ima sedež na Ptuju in 5 hčerinskih podjetij v Albaniji, Hrvaški, Srbiji, Makedoniji in Sloveniji ter zaposluje preko 80 ljudi, sem lahko upravičeno ponosen, da sem skupaj s partnerji in svojimi sodelavci zgradil podjetje, ki daje socialno varnost številnim družinam, zaposlenim pa možnost kreativnega udejstvovanja in sooblikovanja podjetja.

Vsa leta bivanja in dela na Ptuju dokazujem zelo pozitiven odnos do ptujske kulture, športa, turizma, starega mestnega jedra in Ptuja kot celote. Zavedam se nujnosti medgeneracijskega povezovanja Ptujčank in Ptujčanov ter pomena aktivnega sodelovanja formalnih in neformalnih strokovnih timov pri usmerjanju razvoja dvatisočletnega Ptuja. Iz izkušenj lahko povem, da posameznik v današnjih časih ne pomeni mnogo. Zavedam se, da se ne spoznam na vsa strokovna področja delovanja v družbi, lahko pa rečem, da sem pravičen, odkrit. Menim, da znam sestaviti in voditi strokovno ekipo, ki bo v naslednjih letih obrnila Ptuj v pravo smer. Zato sem se odločil, da bom skupaj z odlično ekipo Ptujčankam in Ptujčanom ponudil našo pot do prijaznejšega, lepšega in uspešnejšega Ptuja – povezovalca razvoja celotne regije.

Pogovorne ure župana z občani

Župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar bo imel pogovorne ure za občane vsako 1. in 3. sredo v mesecu med 15. in 17. uro. Občani se za pogovor z županom lahko naročijo osebno v Kabinetu župana, po telefonu 02 748 29 13 ali preko e-pošte janja.zorko@ptuj.si. Predhodno je potrebno izpolniti obrazec Pobuda občana za sestanek z županom, ki je priložen temu obvestilu. Najdete ga lahko tudi pod zavihkom Obrazci ali pa ga osebno dvignete v Kabinetu župana.

Vljudno vas prosimo za natančno izpolnitev obrazca, da se lahko župan na pogovor ustrezno pripravi.

V kolikor prihajate na pogovor za zadevo, ki bi jo lahko reševali pri pristojnih strokovnih službah Občinske uprave Mestne občine Ptuj oziroma vodjih oddelkov, vam bomo sestanek uredili na pristojnem oddelku pri strokovnem uslužbencu in njegovem vodju. Prizadevali si bomo, da boste čim več zadev uredili s pristojnimi službami. V kolikor pa to ne bo mogoče, vas bo sprejel župan oziroma direktor Občinske uprave.

OBRAZEC: Pobuda za sestanek z županom
(.doc, 245 Kb)