Mestna občina Ptuj

Varnostni sosvet

Varnostni sosvet je projekt partnerskega sodelovanja med Mestno občino Ptuj in Policijsko postajo Ptuj. Varnostni sosvet je posvetovalno telo. Temeljna funkcija varnostnega sosveta je povezovanje, koordiniranje in usmerjanje organov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko, kot tudi drugih subjektov, ki lahko kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture v lokalni skupnosti.

Člani varnostnega sosveta aktivno sodelujejo pri delu posvetovalnega telesa, dajejo pobude in predloge za reševanje varnostnih problemov, izvajajo naloge, ki so jih prostovoljno sprejeli, delajo v korist splošne varnosti in ne zlorabljajo članstva v svojo lastno korist ali korist organa oziroma institucije, ki jo zastopajo.

Funkcija člana varnostnega sosveta je častna. Varnostni sosvet vodi župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar.

Varnostni sosvet:
  • obravnava in analizira varnostne razmere s področja klasične kriminalitete, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu,
  • obravnava in analizira razmere s področja zaščite in reševanja ter drugo varnostno problematiko,
  • predlaga ukrepe za zagotavljanje prijaznejšega in varnejšega življenjskega in bivalnega okolja;
  • predlaga sporočila s preventivno vsebino.

Temeljna funkcija varnostnega sosveta je povezovanje, koordiniranje in usmerjanje organov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko, kot tudi drugih subjektov, ki lahko kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture v lokalni skupnosti.

Varnostni sosvet ima svoj elektronski naslov varnostni PIKA sosvet AFNA ptuj PIKA si . Namenjen je komunikaciji občanov z Varnostnim sosvetom v smislu obojestranskega informiranja in s tem izboljševanja varnostne situacije v MO Ptuj.