Družina in socialne zadeve

Mladim družinam si prizadevamo ponuditi čim več neprofitnih stanovanj, ob rojstvu otroka pomagamo z enkratno denarno pomočjo, v primeru materialne stiske pa je na voljo tudi enkratna denarna pomoč iz proračunskih sredstev Mestne občine Ptuj.

Center za socialno delo

Center za socialno delo Ptuj je javni socialno varstveni zavod, ki opravlja storitve socialnega varstva v okviru mreže javne službe. Svojo dejavnost opravlja v skladu z nalogami, ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil, socialno-varstvenih storitev ter drugih nalog, ki jih narekuje zakonodaja.

Na voljo so vam od ponedeljka do petka.
Center za socialno delo Ptuj
Trstenjakova ulica 5a
2250 Ptuj
Telefon: 02/ 787 56 00
Faks: 02/ 778 77 71
Spletna stran: www.csd-ptuj.si

Enkratna denarna pomoč staršem ob rojstvu otroka

Vsi starši iz Mestni občini Ptuj so ob rojstvu otroka od 1. januarja 2008 dalje upravičeni do dodelitve enkratne denarne pomoči. Denarni prispevek v znesku 100,00 EUR zagotavlja proračun Mestne občine Ptuj ob pogoju, da imata upravičenec (eden od staršev) in novorojenec na dan otrokovega rojstva stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj. Podrobnejše informacije o pravicah in postopku dodelitve enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu novorojenca od 1. januarja 2008 dalje so urejene v pravilniku, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Ptuj na seji, dne 17. decembra 2007, uporabljati pa se prične v letu 2008.

Brezposelni

  • sofinanciranje zaposlitvenih programov, ki so namenjeni spodbujanju razvoja novih delovnih mest in ohranitvi in razvoju delovnih sposobnosti brezposelnih oseb;
  • koordinacija aktivnosti za razvoj novih programov za brezposelne osebe;
  • sodelovanje z lokalnimi institucijami pri kreiranju zaposlitvene politike;
  • skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje sofinanciramo projekte javnih del.