Storitve občinske uprave

Javni razpisi in naročila

Datum objave: 31. 5. 2018 | Rok: 21. 6. 2018

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

Namenjeno: splošni javnosti

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja na podlagi 49. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) in 35. člena Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 58/16, 11/18 – ZSPDSLS – 1, 31/18) JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM, ki je v prilogi. Rok za oddajo ponud je 21.6.2018 do 12 ure.
Nazaj na seznam vseh razpisov