Storitve občinske uprave

Priponke

Razpis
(.pdf, 217 KB)
Obrazci A
(.pdf, 571 KB)
Obrazci B
(.pdf, 749 KB)
Osnutek pogodbe
(.pdf, 57 KB)
Zahtevek
(.pdf, 38 KB)

Javni razpisi in naročila

Datum objave: 25. 5. 2018 | Rok: 11. 6. 2018

JAVNI RAZPIS za financiranje promocije mesta Ptuj skozi vrhunski ali množični šport v Mestni občini Ptuj v letu 2018

Namenjeno: splošni javnosti

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 27/17 in 21/18-ZNOrg), Pravilnika o financiranju promocije mesta Ptuj skozi vrhunski ali množični šport v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/18) in Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2018 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 19/17) Mestna občina Ptuj objavlja javni razpis za financiranje promocije mesta Ptuj skozi vrhunski ali množični šport v Mestni občini Ptuj v letu 2018.
Nazaj na seznam vseh razpisov