Storitve občinske uprave

Javni razpisi in naročila

Datum objave: 3. 5. 2018 | Rok: 25. 5. 2018

Zbiranje prijav za počitniško letovanje otrok v VIRC Poreč in DMZ Pohorje 2018

Namenjeno: splošni javnosti

Vabljeni na Počitnice s prijatelji 2018! Začelo se je zbiranje prijav za počitniško letovanje otrok v nastanitvah VIRC Poreč in DMZ Pohorje. Prijave za sofinancirano letovanje zbiramo od 7. maja do porabe proračunskih sredstev. Starši/prijavitelji otrok, ki želijo uveljavljati regresirano plačilo letovanja, oddajo prijave izključno na CID Ptuj, Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj. URADNE URE za oddajo prijavnic in obveznih prilog na sedežu CID Ptuj: Od PONEDELJKA do PETKA od 9. do 18. ure. Starši/prijavitelji otrok, ki bodo sami poravnali celotno plačilo letovanja, prijave oddajo na ZPM Maribor. Mestna občina Ptuj bo upravičenost in višino subvencioniranega počitniškega letovanja otrok v letu 2018 ugotavljala na podlagi dohodkov družine v letu 2017, oziroma na osnovi VELJAVNE ODLOČBE O UPRAVIČENOSTI DO OTROŠKEGA DODATKA. Družina se na podlagi dohodka uvrsti v razred (več informacij v sklepu župana). Otroci s stalnim prebivališčem v Mestni občini Ptuj, ki so vključeni v rejniško družino ali oskrbo v mladinskem domu, bodo plačila prispevkov staršev (skrbnikov) oproščeni, stroške letovanja poravna Mestna občina Ptuj. Vlogi mora biti priloženo mnenje CSD, ki dokazuje status otroka. Vloge za subvencionirano letovanje se bodo sprejemale do predvidene porabe proračunskih sredstev za počitniško letovanje v letu 2018. V primeru večjega števila prijav, kot je na razpolago finančnih sredstev, imajo prednost pri prijavi starši otrok, ki preteklo leto niso letovali s sofinanciranjem Mestne občine Ptuj. Aktualne informacije o zasedenosti izmen lahko spremljate na spletnih straneh CID Ptuj in ZPM Maribor.
Nazaj na seznam vseh razpisov