Storitve občinske uprave

Javni razpisi in naročila

Datum objave: 28. 3. 2018 | Rok: 7. 5. 2018

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI ZA UKREPE RAZVOJA PODEŽELJA V MESTNI OBČINI PTUJ V LETU 2018

Namenjeno: splošni javnosti

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09– ZIPRS1011, 3/13, in 81/16), Pravilnika o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/15) in Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) objavlja Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI ZA UKREPE RAZVOJA PODEŽELJA V MESTNI OBČINI PTUJ V LETU 2018. Rok za oddajo 7.5. 2018 (datum poštnega žiga na dan 7.5.2018). Javni razpis je v prilogi.
Nazaj na seznam vseh razpisov