Storitve občinske uprave

Javni razpisi in naročila

Datum objave: 26. 3. 2018 | Rok: 4. 5. 2018

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DEJAVNOSTI, PROJEKTOV IN PRIREDITEV, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V MESTNI OBČINI PTUJ ZA LETO 2018

Namenjeno: splošni javnosti

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2018 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 19/17) Mestna občina Ptuj objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DEJAVNOSTI, PROJEKTOV IN PRIREDITEV, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V MESTNI OBČINI PTUJ ZA LETO 2018, ki je v prilogi.
Nazaj na seznam vseh razpisov