Storitve občinske uprave

Javni razpisi in naročila

Datum objave: 23. 2. 2018 | Rok: 26. 3. 2018

Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto 2018 »borci, častniki, veterani«

Namenjeno: splošni javnosti

Mestna občina Ptuj na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto 2018 »borci, častniki, veterani«. Predmet razpisa je sofinanciranje programov dejavnosti neprofitnim organizacijam in društvom v Mestni občini Ptuj za leto 2018 kot so: borci NOB, častniki, veterani in druge organizacije in društva, ki opravljajo dejavnosti s področja obrambe, veteranstva, zgodovine NOB ali domoljubnih dejavnosti. Javni razpis in prijavni obrazec sta v priponki.
Nazaj na seznam vseh razpisov