Storitve občinske uprave

Javni razpisi in naročila

Datum objave: 19. 10. 2017 | Rok: 20. 11. 2017

Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Volilne komisije Mestne občine Ptuj

Namenjeno: splošni javnosti

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ter 58. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07, 1/09, 2/14, 7/15 in 9/17) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naslednji Javni poziv za predlaganje kandidatov za predsednika in člane Volilne komisije Mestne občine Ptuj. Rok za predloge je ponedeljek 20. 11. 2017. Predloge posredujte na obrazcih, ki so priloga javnega poziva.
Nazaj na seznam vseh razpisov