Storitve občinske uprave

Javni razpisi in naročila

Datum objave: 2. 10. 2017 | Rok: 6. 11. 2017

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA V MESTNI OBČINI PTUJ ZA LETO 2017

Namenjeno: podjetnikom

Na podlagi 35. člena Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/07, 7/14 in 7/15) in Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis, Mestna občina Ptuj objavlja JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA V MESTNI OBČINI PTUJ ZA LETO 2017 Dodatne informacije so v pripeti dokumentaciji.
Nazaj na seznam vseh razpisov