Storitve občinske uprave

Javni razpisi in naročila

Datum objave: 23. 6. 2017 | Rok: 4. 7. 2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAJVEČJIH TRADICIONALNIH PRIREDITEV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE PTUJ V LETU 2017

Namenjeno: splošni javnosti

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izbrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu Mestne občine Ptzj za leto 2017 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 15/16), Mestna občina Ptuj objavlja Javni razpis za sofinanciranje največjih tradicionalnih prireditev na območju Mestne občine Ptuj v letu 2017, ki je pripet v prilogi. Rok za oddajo vlog je 4.7.2017, do 15. ure.
Nazaj na seznam vseh razpisov