Storitve občinske uprave

Priponke

Ponudba
(.pdf, 893 KB)

Javni razpisi in naročila

Datum objave: 12. 6. 2017 | Rok: 4. 7. 2017

Javno zbiranje ponudb za izvedbo postopka ravnanja s stvarnim premoženjem

Namenjeno: splošni javnosti

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj in Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I, 14/15 - ZUUJFO in 76/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) objavljata Javno zbiranja ponudb za izvedbo postopka ravnanja s stvarnim premoženjem. Razpisna dokumentacija, ponudba in vzorec najemne pogodbe so pripeti v priponkah.
Nazaj na seznam vseh razpisov