Storitve občinske uprave

Javni razpisi in naročila

Datum objave: 24. 3. 2017 | Rok: 15. 5. 2017

JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj v letu 2017

Namenjeno: splošni javnosti

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09– ZIPRS1011, 3/13, in 81/16), Pravilnika o dodeljevanju državnih in drugih pomoči, ter ukrepov za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/15) in Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) objavlja Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Pzuj, v letu 2017, ki je pripet v prilogi.
Nazaj na seznam vseh razpisov