Storitve občinske uprave

Priponke

Razpis
(.pdf, 238 KB)
Obrazci Sklop A
(.pdf, 559 KB)
Obrazci Sklop B
(.pdf, 689 KB)
Osnutek pogodbe
(.pdf, 54 KB)

Javni razpisi in naročila

Datum objave: 14. 3. 2017 | Rok: 28. 3. 2017

JAVNI RAZPIS za financiranje promocije mesta Ptuj skozi vrhunski ali množični šport v Mestni občini Ptuj v letu 2017

Namenjeno: splošni javnosti

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA) in Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2017 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 15/16) Mestna občina Ptuj objavlja JAVNI RAZPIS za financiranje promocije mesta Ptuj skozi vrhunski ali množični šport v Mestni občini Ptuj v letu 2017
Nazaj na seznam vseh razpisov