Storitve občinske uprave

Javni razpisi in naročila

Datum objave: 24. 2. 2017 | Rok: 9. 3. 2017

Razpis - Poslovni najem osebnega vozila za potrebe Mestne občine Ptuj- POPRAVEK

Namenjeno: splošni javnosti

Predmet javnega naročila je: Poslovni najem službenega vozila z nizkimi emisijami za potrebe Mestne občine Ptuj, skladno s pogoji in tehničnimi specifikacijami, določenimi v tej razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora ponuditi poslovni najem za vozilo, navedeno v tehničnih specifikacijah, za obdobje petih (5) let. Ponujeno vozilo mora biti novo. Rok dobave oziroma rok zagotovitve vozila je največ 15 dni od dneva sklenitve pogodbe. Rok za predložitev ponudb:27.02.2017 do vključno 10.00 ure.
Nazaj na seznam vseh razpisov