Storitve občinske uprave

Javni razpisi in naročila

Datum objave: 25. 11. 2016 | Rok: 21. 12. 2016

Razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ptuj na področju kulturne dejavnosti

Namenjeno: splošni javnosti

Na podlagi 23. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/12 in 9/15) Komisija za odlikovanja in priznanja Mestne občine Ptuj, objavlja Razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ptuj na področju kulturne dejavnosti. Predmet razpisa je podelitev priznanja "velika oljenka" za izjemne zasluge na področju kulturne dejavnosti ter podelitev priznanja "oljenka" za področje kulture. Razpis je objavljen tudi v tokratni številki Uradnega vestnika Mestne občine Ptuj.
Nazaj na seznam vseh razpisov