Storitve občinske uprave

Javni razpisi in naročila

Datum objave: 18. 11. 2016 | Rok: 30. 11. 2016

Javni razpis za čiščenje poslovnih in pomožnih prostorov v Mestni občini Ptuj za leti 2017 in 2018

Namenjeno: splošni javnosti

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije za oddajo javnega naročila male vrednosti za: ČIŠČENJE POSLOVNIH IN POMOŽNIH PROSTOROV V MESTNI OBČINI PTUJ ZA LETO 2017 in 2018. V prilogi javni razpis.
Nazaj na seznam vseh razpisov