Storitve občinske uprave

Javni razpisi in naročila

 • Datum objave: 16. 11. 2017 | Rok: 16. 11. 2017

  Namera o ustanovotvi služnosti

  Na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14, v...

 • Datum objave: 16. 11. 2017 | Rok: 16. 11. 2017

  Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

  Občinska uprava Mestne občine Ptuj, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi...

 • Datum objave: 16. 11. 2017 | Rok: 16. 11. 2017

  Odločba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

  Občinska uprava Mestne občine Ptuj, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, izdaja na podlagi 23. člena Zakona o graditvi...

 • Datum objave: 13. 11. 2017 | Rok: 13. 11. 2017

  Namera o ustanovitvi služnosti

  Na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14, v...

 • Datum objave: 13. 11. 2017 | Rok: 13. 11. 2017

  Namera o ustanovitvi služnosti

  Na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14, v...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 | Naprej