Turizem
Domov > Turizem > Ptujski grad

Grad se nam danes kaže v podobi, kakršno so izoblikovala stoletja prezidav in dozidav.

ptujski grad

Utegne vas zanimati

Ptujski grad

Na zadnjem obronku Slovenskih goric, ki se razteza skoraj do Drave, stoji mogočna utrdba – Ptujski grad.

Arheološke najdbe so pokazale, da so se prvi prebivalci zatekli na Grajski grič ob zaključku kamene oziroma na začetku bakrene dobe. Najstarejši arhivski vir, ki pripoveduje o ptujskem gradu, je zapis kronista, salzburškega nadškofa Konrada I., ki piše, da je dal grad pozidati na mestu starega, že davno porušenega gradu. Torej je na Grajskem griču že pred 12. stoletjem stal zidan grad.

Zadnji iz rodbine Ptujskih, Friderik IX., je umrl leta 1438. Od leta 1480 do 1490 je bil Ptuj z gradom vred v madžarskih rokah, 1490. pa so morali Madžari zasedeno ozemlje predati nemškemu cesarju Maksimiljanu. Pred propadom ga je rešila grofica Terezija Herberstein, ki ga je kupila leta 1873. Dala je temeljito obnoviti vse stavbe in jih na novo opremila. Herbersteini so ostali v gradu do leta 1945. Takoj po drugi vojni je bil grad spremenjen v muzej.

Odpiralni čas:
– od 15. oktobra do 1. maja vsak dan od 9. do 17. ure
– 1. maja do 15. oktobra vsak dan od 9. do 18. ure
– ob sobotah in nedeljah v juliju in avgustu od 9. do 20. ure
– zaprto 1. januarja, 1. novembra in 25. decembra

Telefon: 02/ 748 03 60
Več informacij: www.pmpo.si