Mestna občina Ptuj

Aktualna številka Ptujčana

Utegne vas zanimati

Ptujčan

Ptujčan je tiskani medij, ki ga izdaja Mestna občina Ptuj. Izhaja mesečno, in sicer praviloma v zadnjem tednu meseca, v avgustu ne izhaja.

Namenjen je osrednjemu informiranju občanov o delu organov Mestne občine Ptuj, občinske uprave in četrtnih skupnosti, političnih strank, o dogajanjih in rezultatih poslovanja na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti, o urejanju prostora in varstvu okolja, o prometu in prometni varnosti, objavljanju pisem, odzivov, mnenj, predlogov in komentarjev bralcev, reklamnih sporočil, oglasov itn.

Ptujčan ima posebno prilogo Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, v katerem se objavljajo predpisi in drugi akti Mestne občine Ptuj ter splošni akti četrtnih skupnosti, po sklepu uredništva pa tudi akti drugih občin.

Uredništvo Ptujčana
Mestni trg 1
2250 Ptuj
telefon: 02 / 74 82 920
faks: 02 / 74 82 998
e-pošta: barbara PIKA fercic AFNA ptuj PIKA si
Odgovorna urednica
Barbara FERČIČ
telefon: 02 / 74 82 920
e-pošta: barbara PIKA fercic AFNA ptuj PIKA si
Trženje oglasnega prostora
Agencija Lotos, d. o. o.
Marketinško-medijski center
telefon: 02 741 71 20, 02 741 71 21
faks: 02 741 71 22
GSM: 041 283 694
e-pošta: lotos PIKA ptuj AFNA siol PIKA net
www.agencijalotos.net