Mestna občina Ptuj

Projekti

Ureditev mestne tržnice


Status:   v izvajanju
Trajanje:   september 2016—junij 2019
Vrednost:   4.802.932,34€
Vodja:   Mojca Horvat

Namen projekta:  
Namen investicijskega projekta je rekonstrukcija mestne tržnice, ki bo po obnovi obdržala in izboljšala svojo namembnost, hkrati bo nastal večji osrednji prireditveni prostor. Mestna tržnica bo predana v upravljanje Javnim službam Ptuj za namene izvajanja trženjske dejavnosti.

Financiranje:
Za projekt predvidevamo delno financiranje EU - Evropski sklad za regionalni razvoj (3.073.876,70 €), del sredstev pa bi pridobili iz Ministrstva za okolje in prostor (768.469,18 €) - mehanizem "Celostne teritorialne naložbe".

Sodelujoči:
  • Mestna občina Ptuj

Cilji:  
Cilj projekta je funkcionalna in stavbna prenova mestne tržnice, zasnovana ob upoštevanju usklajenega urejanja celotnega kareja in v skladu z ureditvami ožjega mestnega jedra. Splošni cilji projekta so: • vlagati v infrastrukturni objekt na manj razvitem območju, na katerem je infrastrukturni standard na nizki ravni, • zagotoviti enakomernejši dostop do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo, • izboljšati kakovost življenja in dela v lokalni skupnosti, • zagotoviti infrastrukturo za izvajanje večjih kulturnih prireditev v lokalni skupnosti in širše, • izboljšati pogoje za trženje lokalnih pridelkov in izdelkov, njihovo promocijo in ponudbo tako prebivalcem mesta kot obiskovalcem, • gospodarska rast občine in s tem regije, • rekonstrukcija mestne tržnice z namenom povečanja atraktivnosti mestnega jedra in ohranitve kulturnega spomenika lokalnega pomena.

Opis/rezultati:
Mestna občina Ptuj želi funkcionalno in stavbno prenovo mestne tržnice na Ptuju, ki bo obsegala ureditev notranjih prostorov in zunanjih površin, z ustrezno prometno ureditvijo peš, tekočega in mirujočega motornega prometa s površinami za dostavo in intervencijo na območju kareja. Sedanja mestna tržnica ne zagotavlja primernih pogojev za izvedbo trženjske dejavnosti in prireditev, še manj pa ugleden prostor, kamor bi obiskovalci in prebivalci mesta z veseljem zahajali. S prenovo mestne tržnice želimo na Ptuju pridobiti urejen prostor, ki bo središče dogajanja, prodaje domačih proizvodov, kulinaričnih užitkov, prostor za izvedbo različnih prireditev (kulturnih, zabavnih, športnih..) in privlačen kraj za druženje in preživljanje prostega časa. Z obnovo tržnice bo spremenjen tudi prometni režim v tem delu mesta, povečalo se bo območje za pešce in s tem bo narejen prvi korak k zmanjšanju števila avtomobilov v starem mestnem jedru, število parkirnih mest se bo zmanjšalo, prav tako bo promet na območju mestne tržnice omejen za dostavo in stanovalce.
Nazaj na seznam projektov