Mestna občina Ptuj

Projekti

Spominski park


Status:   v izvajanju
Trajanje:   september 2016—julij 2018
Vrednost:   1.411.793,74€
Vodja:   Mojca Horvat

Namen projekta:  
Namen projekta je ohranjanje kulturne dediščine mesta Ptuj, preprečevanje propadanja kulturne dediščine, izboljšanje kvalitete zelenih površin v mestu, dvig ozaveščenosti prebivalcev o pomenu kulturne dediščine, izboljšanje turistične ponudbe mesta Ptuj.

Financiranje:
Za projekt predvidevamo delno financiranje EU - Evropski sklad za regionalni razvoj (899.067,64 €), del sredstev pa bi pridobili iz Ministrstva za okolje in prostor (224.766,91 €) - mehanizem "Celostne teritorialne naložbe".

Sodelujoči:
  • Mestna občina Ptuj

Cilji:  
Izhodišča in cilji prenove: • varovanje in prenova zavarovane kulturne dediščine EŠD 16163 in EŠD 28037, kot ambient in kot posamezne spomenike kulturne vrednosti, • ovrednotenje obstoječe drevnine, rušitve, ohranjanje, prenova in dopolnilna saditev parkovne drevnine, • vzpostavitev Spominskega parka, • ohranjanje oziroma vzpostavitev sistema poti, • prenova pokopaliških zidov ter postavitev novih ograj na robovih za vzpostavitev režima zapiranja parka ponoči, • postavitev ploščadi z obeležji, • ureditev javne zelene površine, • ureditev spominskega prostora s kostnico za shranjevanje morebitnih posmrtnih ostankov, • prenova na način, ki bo upoštevala racionalno in smotrno vzdrževanje površin, • ohranitev in/ali vzpostavitev kakovostnih parkovnih ambientov, • ohranjanje primerne pietete do spomina pokopanih.

Opis/rezultati:
Mestna občina Ptuj želi pristopiti k urejanju območja – starega pokopališča in ga preurediti v Spominski park. Območje ureditve se razteza na celotnem območju starega mestnega pokopališča, ki je že od leta 1978 v mirovanju. Posebna pozornost je namenjena umestitvi novih predlaganih ureditev, ki so povzete po sintezni rešitvi iz urbanistične delavnice v obstoječo strukturo starega pokopališča, z namenom da se ohrani čim več kvalitetne kulturne in naravne dediščine. Celotno območje s tem dobiva nov značaj in funkcijo ter povečuje zelene površine.
Nazaj na seznam projektov