Mestna občina Ptuj

Projekt je časovno omejena namera z jasnimi cilji.

Projekti

 • Spominski park
  Mestna občina Ptuj želi pristopiti k urejanju območja – starega pokopališča in ga preurediti v Spominski park. Območje ureditve se razteza na celotnem območju starega mestnega...
  Vrednost projekta:   1.395.369,46€
  Trajanje:   september 2016—december 2017
 • Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj
  Pripravo CPS vodi ožja delovna skupina, ki je sestavljena iz predstavnikov zunanjih izvajalcev in občine. Vodja priprave je viš. pred. mag. Sebastian Toplak iz Univerze v Mariboru, prav tako pa so...
  Vrednost projekta:   33.977,00€
  Trajanje:   maj 2016—maj 2017
 • Energetska sanacija OŠ Olge Meglič
  Izhodiščno stanje Obravnavani projekt obnove objekta Prešernova ulica 31, parc. št. 1364/1 (stavba) in 1364/2 (dvorišče) vse k.o. Ptuj, se nahaja znotraj območja večplastne kulturne...
  Vrednost projekta:   621.901,07€
  Trajanje:   april 2013—junij 2015
 • Rekonstrukcija Mestnega trga na Ptuju
  Izvedba rekonstrukcije oziroma zunanje ureditve Mestnega trga na Ptuju na površini 2.455 m² in ustrezna ureditev prireditvenega prostora na tej površini. Hortikulturna ureditev predvideva...
  Vrednost projekta:   958.501,22€
  Trajanje:   april 2014—avgust 2014
 • Energetska sanacija OŠ Breg
  Izhodiščno stanje V OŠ Breg za ogrevanje uporabljajo toplotno energijo, ki jo proizvajajo iz zemeljskega plin. V kotlovnici sta vgrajeni dve peči Viessmann Paromat- Simplex PS 022 z nazivno...
  Vrednost projekta:   253.384,90€
  Trajanje:   april 2013—junij 2015
1 2 3 4 5 | Naprej