Mestna občina Ptuj

Podžupana Mestne občine Ptuj sta Marjan Kolarič in Gorazd Orešek.

Utegne vas zanimati

Marjan Kolarič

nepoklicni podžupan Mestne občine Ptuj

Rodil sem se 23. 9. 1953 v Krčevini pri Vurberku, na manjši kmetiji. Petčlanska družina se je preživljala z delom na kmetiji, starša namreč nikoli nista bila zaposlena. Osnovno šolo sem obiskoval na Grajeni, Vurberku in Ptuju. Leta 1966 sem pri 12 letih izgubil očeta. S sestro in mamo smo na kmetiji ostali sami, starejši brat pa se je v tem času že osamosvojil. Moška dela na kmetiji sem po očetovi smrti, s pomočjo ostalih članov družine, prevzel sam. Mamina vzgoja je temeljila na delovnih navadah in spoštovanju ljudi. Za šolanje v družini ni bilo denarja. S svojo trmasto naravo in iskreno željo delati z ljudmi, mi je po velikih naporih uspelo šolanje nadaljevati. Izobraževal sem se v Mariboru in Ljubljani in si pridobil poklic prometno transportni tehnik – prometnik. Med drugim imam tudi izpit za transportno računovodstvo in blagajniško poslovanje železniške smeri. Svoje delo sem imel zelo rad. Delo prometnika sem opravljal na železniški postaji Ptuj, Kidričevo, Moškanjci, Središče in Pragersko. Leta 1986 sem se zaposlil v tovarni Talum Kidričevo kot vodja izmene v železniškem prometu. Leta 2000 sem se vrnil nazaj na Slovenske železnice, kjer sem se leta 2011 upokojil.

Poročil sem se zelo mlad in zgradil hišo v Podvincih, kjer živim še danes. Sem oče dveh hčera in dedek štirim vnukom. Družina me vedno podpira in mi stoji ob strani. Zlasti požrtvovalna pri tem je moja soproga. Družina mi veliko pomeni in jo izjemno spoštujem. V življenju sem bil vedno tako ali drugače aktiven. Kot mlad fant sem igral nogomet za NK Drava. Po odsluženem vojaškem roku sem nadaljeval šolanje, se poročil in postal oče, zaradi česar nisem imel več časa za aktivne treninge. Kasneje sem se vključil v NK Grajena in nato v NK Podvinci. Ukvarjal sem se tudi z atletiko in smučanjem. Šport mi še danes veliko pomeni. Vedno sem bil aktiven in delaven, opravljal sem kar nekaj funkcij. Bil sem predsednik mladih na Grajeni in predsednik NK Podvinci. V času mojega predsedovanja klubu smo zgradili športne objekte v Podvincih. Danes je v NK Podvinci vključenih 200 mladih.

V politiko sem vstopil leta 1998. Od leta 1998 do leta 2002 sem opravljal vlogo predsednika Četrtne skupnosti Rogoznica. Leta 2002 so mi občani prvič zaupali svetniški mandat, ki sem ga ohranil vse do danes. Moj namen vključevanja v politiko je zlasti delo za javno in skupno dobro ter sooblikovanje odločitev, ki se nanašajo na razvoj mojega kraja Podvinci in celotnega območja Mestne občine Ptuj.

Kot podžupan sem zadolžen za koordinacijo dela na področju infrastrukture in četrtnih skupnosti, po potrebi nadomeščam župana na sejah in na podlagi tedenskega programa sodelujem pri protokolarnih zadevah na prireditvah.


Gorazd Orešek

poklicni podžupan Mestne občine Ptuj

Rodil sem se leta 1973 na Ptuju v delavski družini. Moje otroštvo je bilo precej drugačno, kot ga živijo otroci danes. Otroci smo bili bolj prepuščeni sami sebi, zato smo imeli mnogo več svobode in domišljije. Pogosto smo se družili in nikoli nam ni bilo dolgčas, čeprav nismo imeli toliko materialnih dobrin, kot jih imajo otroci danes. Osnovno in srednjo šolo sem obiskoval na Ptuju, študij pa nadaljeval na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, kjer sem doštudiral in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, smer avtomatika/robotika. Tukaj se je tudi začela moja podjetniška pot, saj sem že v času študija izvajal priložnostne projekte, ki so mi omogočili vpogled v pomembnost znanja tudi na drugih področjih. Kmalu sem bil prepoznan kot perspektiven kader, tako znotraj fakultete, kot tudi širše. Postal sem štipendist Inštituta Jožef Stefan iz Ljubljane in že pred diplomo dobil zaposlitev v kranjski Iskri, kjer sem kasneje vrsto let delal v raziskavah in razvoju. Imam skoraj 20 let delovnih izkušenj na področju raziskav in razvoja, predvsem na področju informacijskih tehnologij in na področju poslovnega in tehnološkega svetovanja.

Sebe vidim kot preprostega človeka, ki mu veliko pomeni pozitivna naravnanost in pokončna drža. Sem človek idej, logike in argumentov. Sem proaktiven in usmerjen k sistemskim izboljšavam. Zagovarjam največ dva mandata za vse voljene funkcije. Cenim ljudi, ki so drzni, direktni in držijo svojo besedo.

Kot podžupan sem zadolžen za koordinacijo dela na področju gospodarstva, iskanja investitorjev, trženja zemljišč, privabljanja novih podjetnikov in podjetij, povezovanja z obrtno-podjetniškimi zbornicami, gospodarskimi zbornicami in drugimi gospodarskimi združenji. Zraven tega še po potrebi nadomeščam župana na sejah in prireditvah.