Mestna občina Ptuj
Domov > Mestna občina Ptuj > Občinska uprava
Direktorica občinske uprave

Delo občinske uprave neposredno vodi direktorica občinske uprave.

Direktorica občinske uprave

Rodila sem se leta 1967 v Mariboru. Oče in mati prihajata iz kmečkih družin, a sta bila oba, vsak znotraj svoje družine, izbrana, da se šolata in si poiščeta kruh v mestu. Oče prometni tehnik in mama ekonomistka sta dobila službi na Ptuju, kamor smo se kot štiričlanska družina preselili leta 1970.

Osnovno in srednjo šolo sem obiskovala na Ptuju. Leta 1986 sem se vpisala na Ekonomsko-poslovno fakulteto v Mariboru, kjer sem univerzitetni ekonomski program, smer mednarodna menjava, zaključila v rednem štiriletnem obdobju. Še pred koncem rednega dela študija sem na osnovi dobrega dela kot poletna praktikantka dobila priložnost za prvo zaposlitev v podjetju Perutnina Ptuj leta 1990. Zagovor diplome sem opravila marca 1991 in se ob delu vpisala še na podiplomski študij, tega sem uspešno zaključila leta 1998 z zagovorom magistrske naloge na temo »Oblikovanje izvozne strategije Perutnine Ptuj«.

Septembra 1990 se je v podjetju Perutnina Ptuj začela moja poslovna pot. Začela sem nabirati izkušnje pri enostavnejših nalogah, kot komercialistka, dispečerka, komercialistka uvoza in izvoza, ter postopoma napredovala do delovnega mesta vodje izvoza. Po trinajstih letih sem podjetje zapustila in odšla v Ljubljano. Kariero sem nadaljevala na položaju direktorice izvoza družbe Žito, d. d. Leta 2006, po rojstvu druge hčerke, pa sem se vrnila in prevzela položaj članice uprave za trženje v družbi Jeruzalem Ormož, d. d., nato položaj direktorice KZ Ormož ter se po menjavi lastnika in na njegovo povabilo vrnila na direktorsko funkcijo družbe P&F Jeruzalem Ormož oziroma vseh treh družb skupine P&F: še P&F Jeruzalem Ljutomer in Ljutomerčan, d. o. o.

Poslovna kariera me je vodila k specializaciji vodenja zahtevnih projektov, kot so: oblikovanje strategije trženja v domačem in mednarodnem okolju, priprava in izvedba sanacijskega načrta, priprava in izvedba poslovnih načrtov, priprava projektov za pridobivanje nepovratnih denarnih sredstev iz kohezijskih skladov ter implementacija različnih oblik motiviranja zaposlenih.

Zaradi narave dela sem veliko potovala, predvsem po evropskih državah. Mobilnost, delo na odgovornih delovnih mestih, nenehen interes po pridobivanju novih znanj, aktivno obvladovanje dveh svetovnih jezikov, spoznavanje različnih kultur mi je dalo sposobnost povezovanja in usklajevanja različnih stališč med ljudmi.

Leta 2013 sem odprla lasten s. p. in svojim strankam ponujala celovite rešitve na področju trženja, v smislu iskanja novih kupcev, dobaviteljev in poslovnih partnerjev ter organiziranja in vodenja različnih projektov.

Življenje in časi, v katerih živimo (čas tranzicije), še posebno na vodilnih delovnih mestih, pa nas nenehno postavljajo pred odločitve. Ali so odločitve, ki smo jih sprejeli na svoji poklicni poti, pravilne ali ne, pokaže čas. Zato je zame najpomembneje, da odgovorno sprejmeš posledice svojih odločitev in stojiš za njimi. Večkratno menjavo delodajalca vidim kot prednost. Naučiš se prilagodljivosti, dobiš širšo poslovno-socialno mrežo in bogatejši spekter znanja.

Želim si poštenega in dobrega sodelovanja pri doseganju postavljenih ciljev.

direktorica Občinske uprave
mag. Andreja KOMEL
telefon: 02 / 748 29 11
faks: 02 / 748 29 98
e-pošta: andreja PIKA komel AFNA ptuj PIKA si