Mestna občina Ptuj
Domov > Mestna občina Ptuj > Priznanja MO Ptuj

Področje priznanj Mestne občine Ptuj ureja Odlok o priznanjih Mestne občine Ptuj.

Priznanja Mestne občine Ptuj

Mestni svet Mestne občine Ptuj in župan Mestne občine Ptuj podeljujeta sledeča priznanja:
  • naziv "častni občan Mestne občine Ptuj",
  • naziv "zaslužni občan Mestne občine Ptuj",
  • "zlata plaketa Mestne občine Ptuj",
  • "plaketa Mestne občine Ptuj",
  • "velika oljenka",
  • "oljenka"
  • naziv »ambasador mesta Ptuj« in
  • spominsko priznanje "pečat mesta Ptuja z likom Sv. Jurija".

Področje priznanj Mestne občine Ptuj ureja Odlok o priznanjih Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/2012, 9/2015).

Kmetija leta MO Ptuj
(.pdf, 187 Kb)