Mestna občina Ptuj
Domov > Mladi mi smo Ptuj
Mladi
Mladi

Mladi "Mi smo Ptuj"

Mestni svet Mestne občine Ptuj je na 18. seji, dne 23. 5. 2016, potrdil Strategijo za mlade v Mestni občini Ptuj 2016–2020 (vnaprej strategija). Strategija je strateški razvojni dokument, katerega namen je vzpostaviti dolgoročno podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti v mestu. S strategijo želi Mestna občina Ptuj vzpostaviti celovito naravnano lokalno politiko v mladinskem sektorju, ki sega na vsa področja življenja in dela mladih.

Mestna občina Ptuj je, kot ena od šestih občin, v letu 2016 uspešno podaljšala Certifikat mladim prijazna občina 2016-2020. Podaljšanje certifikata je posebno priznanje, saj to pomeni, da uspešno izvajamo vse ukrepe, ki jih je opredelil Inštitut za mladinsko politiko v Ajdovščini.

Datum Datoteka
21.7.2017 Strategija za mlade v Mestni občini Ptuj 2016-2020 (.pdf, 939.19 KB)
21.7.2017 Seznam infrastrukture in storitev za organizacijo prireditev (.pdf, 330.75 KB)
21.7.2017 Seznam mladinskih organizacij, organizacij za mlade ter društev v Mestni občini Ptuj (.pdf, 312.76 KB)
20.9.2017 Aktualne informacije za mlade v Mestni občini Ptuj (.pdf, 199.83 KB)
17.1.2018 Odlok o mladini v Mestni občini Ptuj (.pdf, 292.68 KB)