Mestna občina Ptuj
Domov > Mestna občina Ptuj > Drugi občinski organi > Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v MO Ptuj

Lokalna akcijska skupina (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v MO Ptuj

Resolucija o nacionalnem programu na področju drog 2004 – 2009 (Uradni list RS 28/04) ter Zakon o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in obravnavi uživalcev prepovedanih drog(Uradni list RS št. 98/99, 2/04) dajeta pomembno vlogo lokalnim akcijskim skupinam kot odgovornim nosilcem pri razvoju modela celovitega medsektorskega sodelovanja na lokalni ravni.

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v MOP (LAS) izvaja preventivne programe preprečevanja najrazličnejših oblik zasvojenosti na podlagi sprejete Strategije razvoja dejavnosti za preprečevanje zasvojenosti v MOP od leta 2005 – 2009.

Poglavitni cilji strategije so:
  • zmanjšati uporabo/zlorabo dovoljenih in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti in tveganih ravnanj v lokalnem okolju, zlasti med mladimi,
  • razviti kakovostne programe preventive na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja v lokalnem okolju,
  • povezati vse izvajalce programov primarne preventive v izvajanje ciljev strategije.