Storitve občinske uprave

E-uprava

Spoštovani občani!

Ponujamo vam prve tri elektronske storitve s področja pristojnosti Mestne občine Ptuj. Sistem e-uprave in s tem nabor vključenih storitev bomo sproti nadgrajevali. Želimo, da bi vam na ta način poenostavili poslovanje z občinsko upravo ter da bi imeli vi, uporabniki, od tega kar največ koristi. Zato vas vabimo, da ponujene storitve uporabljate. Hkrati pričakujemo vaš odziv, na podlagi katerega se bomo odločali glede širitve obsega in vsebine sistema.