Mestna občina Ptuj
Domov > Mestna občina Ptuj > Celostna prometna strategija
Proces priprave
Bus karta
Pravila nagradne igre
(.pdf, 400 kB)

Celostna prometna strategija za Mestno občino Ptuj

Celostna prometna strategija (v nadaljevanju CPS) je strateški dokument, s katerim občina opiše učinkovito zaporedje ukrepov na področju peš hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa in mirujočega prometa. Proces priprave bo trajal eno leto in bo obsegal več sklopov: analiza stanja, identifikacija priložnosti, opredelitev prioritet, izbira ukrepov, načrtovanje izvajanja ukrepov in na koncu sprejem CPS na mestnem svetu.

1. Prva javna razprava - posvet CPS (23. 6. 2016):

2. Druga javna razprava - posvet CPS (20. 9. 2016):

3. Zloženka z aktivnostmi znotraj Evropskega tedna mobilnosti, ki so se odvile na Ptuju (16. - 22. 9. 2016).

4. Anketa o stanju prometa v Mestni občini Ptuj

  • Anketo lahko izpolnite prek te spletne povezave: anketa ali fizično v mediju Ptujčan, št. 11/2016. Več o pravilih nagradne igre si lahko preberete v priponki.

5. Delavnice po četrtnih skupnostih

6. Delavnica o kolesarskem prometu v Mestni občini Ptuj

7. Tretja javna razprava (18.1.2017)

8. Delavnici z ranljivejšimi skupinami

9. Delavnica s člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj

10. Četrta javna razprava - posvet CPS (13. 4. 2017):


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada