Mestna občina Ptuj

Priponke

Aktualno

11. 6. 2018 | sporočilo za medije

Sporočilo za javnost: Ptuj po 20 letih v gradnjo 48 najemnih neprofitnih stanovanj

Mestna občina Ptuj je v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije pristopila k izgradnji 48 stanovanj. Nove kapacitete na najemnem stanovanjskem trgu bodo na eni strani pripomogle k reševanju stanovanjskih izzivov socialno ogroženih skupin, na drugi strani pa k revitalizaciji mesta in dodatni ponudbi parkirnih prostorov v tem delu mesta. Stanovalci Kraigherjeve in Hercegove ulice ter Ljudskega vrta bodo lahko dodatne parkirne prostore kupili ali najeli. V zadnjih letih se je trend odseljevanja iz Ptuja sicer zmanjšal, kljub temu želi občina s takšnimi ukrepi in investicijami trend obrniti v pozitivno smer, torej priseljevanje. Gradnja bi se lahko začela v naslednjem letu. Vrednost projekta znaša 3,6 milijona EUR, od tega bo Mestna občina Ptuj zagotovila polovico teh sredstev. Gradnja novih stanovanj zunaj starega mestnega jedra prinaša mestu in prebivalcem številne koristi. Nova stanovanja bodo opremljena z dvigali in dovolj parkirnimi prostori. Cenejše bo tudi njihovo vzdrževanje.

»Na Mestni občini Ptuj smo v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije pristopili k izgradnji novega bloka z najemnimi stanovanji za mlade družine in starejše. Vsi vemo, da takšnih stanovanj za najem na Ptuju in v Sloveniji močno primanjkuje in da je čas, da mladim in starejšim zagotovimo dostopne alternative za kakovostno bivanje. Verjamemo, da je to skupni interes mesta,« je povedala Andreja Komel, direktorica občinske uprave. Dodala je še, da se zavedajo, da bo načrtovana investicija vplivala na življenje v Kraigherjevi in Hercegovi ulici ter Ljudskem vrtu, zlasti v času izgradnje. Zato bodo v postopke umeščanja in izgradnje vključevali javnost, še posebno prebivalce v Kraigherjevi ulici. Še v tem tednu se bodo sestali z najbližjimi sosedi in jim predstavili projekt izgradnje stanovanj, temu pa bo sledila javna razgrnitev za javnost. Zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov so v izgradnjo vključili tudi dodatne možnosti za parkiranje. Del pokritih parkirnih površin v sklopu izgradnje bloka je namreč namenjen tudi okoliškim prebivalcem, ki se lahko odločijo za nakup le-teh. Možnosti za nakup bodo pravočasno in javno objavljene.

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno