Mestna občina Ptuj

Priponke

Aktualno

29. 5. 2018 | aktualna tema

POPIS škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami med 4. in 6. majem 2018

Na osnovi Sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, št. 844-11/2018-37 - DGZR z dne 18. 5. 2018, se prične se z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami med 4. in 6. majem 2018. Neposredno ocenjevanje škode na stvareh se začne z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi v Mestni občini Ptuj.


Občanke in občani Mestne občine Ptuj prijavijo škodo na predpisanih obrazcih pristojni službi Mestne občine Ptuj najkasneje do dne 8. junija 2018.

Obrazci so dosegljivi na spletni strani Mestne občine Ptuj na povezavi http://www.ptuj.si/aktualno?id=000078107 in v Glavni pisarni Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.

Škodo se prijavi in ocenjuje na:
Obrazcu 2 - Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči,
Obrazcu 4 - Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči in
Obrazcu 5 - Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, industrijski cevovodi, vodni objekti in drugo).

 

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno