Mestna občina Ptuj
 

Aktualno

16. 5. 2018 | aktualna tema

Sporočilo za javnost: Za takojšnji pristop države k izgradnji južne obvoznice

Župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar si je včeraj z nekaterimi krajani ogledal celotno traso Ormoške ceste. Skupaj so ugotovili vrsto neprimernih rešitev, ki bodo še dodatno posegle v kakovost življenja ljudi ob tej s tranzitom obremenjeni državni cesti. Župan Senčar se je zavzel za takojšnji pristop države k izgradnji južne obvoznice, ki pomeni edino rešitev za večjo kakovost življenja in varnost ljudi ob Ormoški cesti ter večjo pretočnost prometa. Hkrati pa od investitorja – Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo – pričakuje takojšnje usklajevanje projekta rekonstrukcije s krajani, da dosežejo smiselne popravke projekta pred začetkom rekonstrukcije.

Državna cesta Ormož–Ptuj je danes ena izmed pomembnejših vpadnic v Ptuj, zaradi česar je zelo obremenjena s prometom, tudi s tovornimi vozili nad 7,5 tone. Gradbeno stanje ceste ne ustreza temu statusu, saj je cesta preozka, ob njej ni urejenih pločnikov in varnih prehodov čez cesto, kolesarskih poti in protihrupne zaščite, promet pa vsako leto narašča. Zato je po mnenju župana Mestne občine Ptuj Mirana Senčarja nujen takojšen pristop k izgradnji južne obvoznice, ki edina zagotavlja razbremenitev Ormoške ceste, s tem pa revitalizacijo primestnih naselij, več varnosti in višjo kakovost življenja za prebivalce. Na to je danes v pismu opozoril Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.

Preusmeritev tovornega prometa na večje mejne prehode in avtocesto

Kot rešitev, ki lahko takoj razbremeni naselja ob Ormoški cesti, župan Miran Senčar podpira prepoved tovornega prometa na mejnih prehodih Zavrč in Središče ob Dravi ter njegovo preusmeritev na večje mejne prehode in avtocesto: »Ta ukrep lahko država sprejme takoj, brez dodatnih investicijskih vlaganj, pomeni pa takojšnjo razbremenitev Ormoške ceste in primestnih naselij. S tem bi država v sistem elektronskega cestninjenja zajela tudi tisti del tovornega prometa, ki se s prečkanjem omenjenih mejnih prehodov izogne cestninjenju, ceno za to pa z zmanjšano kakovostjo življenja in premoženjsko škodo na objektih plačajo naši prebivalci.« S tem bi na cesti sicer ostal tovorni promet, ki ustreza značaju državne ceste, učinkovito pa je mogoče doseči preusmeritev mednarodnega tranzita.

Župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar si prizadeva za tvoren dialog s prebivalci ob Ormoški cesti, zato podpira njihovo samoorganiziranje v civilno iniciativo, ki lahko skupaj z Mestno občino Ptuj doseže potrebne spremembe projekta. Miran Senčar poudarja: »Že več let se borimo za izgradnjo južne obvoznice, ki jo Ptuj nujno potrebuje. Organiziranje prebivalcev ob Ormoški cesti je morda prelomna točka, ko bo tudi država spoznala, da je treba dati ptujski obvoznici višjo prioriteto in sprostiti ovire za njeno izgradnjo. Od Direkcije za infrastrukturo pričakujem skrajni rok, do kdaj bo južna obvoznica umeščena v državni prostorski načrt.«

V pismu pristojnemu ministrstvu in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo je župan Miran Senčar predlagal takojšnje usklajevanje projekta rekonstrukcije Ormoške ceste, da se dosežejo smiselni popravki projekta, o nujnosti katerih se je prepričal ob včerajšnjem ogledu ceste: »Zdi se, da se je cesta projektirala iz oddaljenih pisarn v Ljubljani, brez poznavanja dejanskega stanja na terenu. Zato je v projektu vrsta nelogičnosti, ki jih je potrebno in mogoče odpraviti. Zato predlagam usklajevanje med direkcijo, občino in krajani, da kritične točke projekta skupaj identificiramo in jih s smiselnimi popravki rešimo.«

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno