Mestna občina Ptuj
 

Aktualno

14. 11. 2017 | sporočilo za medije

Sporočilo za javnost po posvetu o Modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050

V luči današnjega dogodka, drugega posvetovanja o modelu prostorskega razvoja Slovenije 2050, Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, v sodelovanju z Biotehniško fakulteto, Oddelkom za krajinsko arhitekturo, objavljamo sporočilo za javnost z izjavo župana Mestne občine Ptuj Mirana Senčarja.

Kot je Ministrstvo za okolje in prostor zapisalo na vabilu na dogodek, gre za model prostorskega razvoja, ki se pripravlja v okviru prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije in bo vključeval zasnovo središč v sistemu poselitve z naborom ključnih storitev splošnega pomena ter opremljenost s ključno infrastrukturo. Na dogodku sta bili predstavljeni dve različici predloga modela prostorskega razvoja Slovenije, ki sta bila oblikovana na podlagi vizije in dolgoročnih ciljev prostorskega razvoja, ob upoštevanju izhodišč, predstavljenih na posvetu v septembru 2017, ter posvetovanj s predstavniki resorjev.

Po posvetu je župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar opozoril na dejstvo, na katero je skupaj s predstavniki izpostav državnih institucij že opominjal: »Današnje srečanje je še ena poteza v potrditev načrtovani centralizaciji, ki smo jo na Ptuju zaznali že pred časom. Septembra, na prvem posvetu, je Mestna občina Ptuj v večini kazalnikov še spadala med središča nacionalnega pomena, po danes predstavljenih modelih pa tega statusa ni več imela. Ptuju so dodelili zelo obrobno vlogo. Nad tem predlogom sem bil presenečen in ogorčen. Žal pripravljavci modela niso stopili v stik z nami, da bi se seznanili tudi s Strategijo in vizijo razvoja Mestne občine Ptuj v naslednjih 10 letih. Še vedno trdno stojimo za stališčem, da Mestna občina Ptuj po večini kriterijev in v primerjavi z ostalimi središči nacionalnega pomena tja tudi sama spada. Predstavnike Ministrstva za okolje in prostor in pripravljavce smo s tem na posvetu seznanili, takoj bom sklical skupno sejo odborov in članov Mestnega sveta, na kateri bomo pripravili protestno pismo. Sklical bom tudi župane Spodnjega Podravja in ormoških občin, da bomo skupaj zbrali naša stališča. Predlog Mestne občine Ptuj je, da, glede na to, da pokrajinske reforme še nekaj časa ne bo, vse mestne občine v Sloveniji ohranijo status regionalnega središča nacionalnega pomena. Naše strokovne službe bodo pripravile odziv na predloga obeh modelov in strokovno razlago, zakaj Ptuj po predstavljenih modelih sodi med središča nacionalnega pomena.«

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno