Mestna občina Ptuj

Aktualno

24. 10. 2017 | aktualna tema

Vabilo k javni razpravi o osnutku Strategije aktivnega staranja v Mestni občini Ptuj

Osnutek Strategije aktivnega staranja v Mestni občini Ptuj za obdobje 2017 - 2021 je v javni obravnavi od 24. oktobra do 23. novembra 2017. Prosimo zainteresirano javnost, da morebitne pripombe in predloge na predstavljeni osnutek strategije posreduje pisno na e-poštni naslov občine: javnerazprave@ptuj.si.

Osnutek strategije je objavljen s tem obvestilom in z gradivom za 33. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, na tej povezavi:
http://www.ptuj.si/aktualno?id=000071585

Gradivo:
- osnutek strategija
- sklep mestnega sveta

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno