Mestna občina Ptuj

Priponke

Aktualno

11. 10. 2017 | obvestilo

Predstavitev projekta »Premakni porabo«

Spoštovani občanke in občani,

napredne tehnologije vam omogočajo preprost in učinkovit nadzor nad porabo električne energije. S tem lahko uživate enako ugodje ob nižjih računih za električno energijo. S sodelovanjem pri projektu PREMAKNI PORABO lahko dosežete prihranek pri strošku elektrike, hkrati pa s tem pripomorete k učinkovitejšemu delovanju elektroenergetskega omrežja in vašemu lokalnemu okolju.

Projekt poteka v sodelovanju Elesa kot sistemskega operaterja slovenskega prenosnega omrežja in japonske agencije za napredne energetske in industrijske tehnologije NEDO. Za uvajanje najnovejših tehnoloških rešitev bosta poskrbela japonsko podjetje Hitachi in slovensko podjetje Solvera Lynx ter druga slovenska podjetja, ponudniki tehnoloških rešitev in raziskovalne organizacije, kot je Elektroinštitut Milan Vidmar. Ključno vlogo kot partner pri izvajanju projekta ima Elektro Maribor kot izvajalec nalog sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. V lokalnem okolju sodelujeta tehnološko podjetje TECES in LEA – Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje.

Slovensko-japonski projekt PREMAKNI PORABO omogoča zanesljivejšo oskrbo, hkrati pa predstavlja priložnost za domačo industrijo in nižje stroške za odjemalce.

Možnost sodelovanja je omogočena vsem gospodinjstvom in malim poslovnim odjemalcem, ki so priklopljeni na razdelilno transformacijsko postajo Breg (RTP Breg) v občinah Starše, MO Ptuj – Četrtna skupnost Breg - Turnišče, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Hajdina, Majšperk, Makole in Kidričevo in so že v sistemu naprednega merjenja.

V naslednjih dneh boste odjemalci prejeli uradno pisno povabilo za sodelovanje v projektu, več informacij lahko dobite na spletni strani www.premakni-porabo.si ali na Lokalni energetski agenturi Spodnje Podravje, Prešernova ulica 18, Ptuj (tel. 05 99 78 002, 05 99 74 658).

KLJUČNE PREDNOSTI ZAKAJ SODELOVATI?

• Možnost zmanjšanja mesečnega računa za elektriko,

• brezplačna vzpostavitev dvotarifnega sistema za merjenje porabe elektrike (v kolikor ste v sistemu naprednega merjenja in imate enotarifni obračun),

• možnost sodelovanja v mednarodnem projektu demonstracije pametnih omrežij in pametnih skupnosti prihodnosti,

• prejem 25 € nadomestila za vključitev v sistem, ki ga lahko namenite tudi različnim neprofitnim organizacijam ali društvom.


Vsem zainteresiranim odjemalcem bo projekt natančneje predstavljen po naslednjih občinah:

Ptuj: ponedeljek, 16. oktober 2017, ob 18. uri – Dom krajanov Ivan Spolenak Breg – Koruzjak (Zadružni trg 12, 2250 Ptuj)
Kidričevo: torek, 17. oktober 2017, ob 18. uri – dvorana v Lovrencu na Dr. polju (Lovrenc na Dravskem polju 7, 2324 Lovrenc na Dr. polju)
Videm pri Ptuju: sreda, 18. oktober 2017, ob 16:30 – občinska dvorana (Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju)
Majšperk: sreda, 18. oktober 2017, ob 18:30 – konferenčna dvorana, KPC Majšperk (Majšperk 39,2322 Majšperk)
Hajdina: četrtek, 19. oktober 2017, ob 18. uri – vaški dom Skorba – Dom krajanov Skorba (Skorba 36a, 2288 Hajdina)
Podlehnik: petek, 20. oktober 2017, ob 18. uri – občinska dvorana (Podlehnik 9, 2286 Podlehnik)

Vabljeni.

 

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno