Mestna občina Ptuj
 

Aktualno

5. 10. 2017 | sporočilo za medije

Sporočilo za javnost: Prenova Spominskega parka je pred vrati

Staro mestno pokopališče na Ptuju bo kmalu zaživelo v novi podobi, saj je projekt ureditve le-tega v Spominski park trenutno v fazi javnega naročanja izvajalcev gradnje in konservatorsko-restavratorskih del. Začetek izvedbe je načrtovan novembra 2017, po dnevu spomina na mrtve. Izvedba ureditve bo trajala predvidoma šest mesecev.

Prvotna projektna dokumentacija je bila pripravljena dolgoročno, za izvedbo po fazah in končno realizacijo v skladu s vsakoletnimi proračunskimi sredstvi in kot odziv na vsakoletno spremljanje opuščanja grobov s strani svojcev. Kot končna ureditev je bila predvidena 30% odstranitev nagrobnikov. Zaradi možnosti sofinanciranja investicije z evropskimi sredstvi bo ureditev spominskega parka morala biti zaključena v krajšem času, zato predhodne usmeritve izdelanih projektov ne moremo dokončno izvesti. Zastavljeni projekt je bilo treba preoblikovati na trenutno stanje opuščenosti oziroma vzdrževanosti grobov in ne na stanje čez desetletje, zato je župan imenoval strokovno komisijo za izbor obeležij v spominskem parku.

Komisija je svoje delo opravila v skladu s stališči civilne iniciative, in sicer je pregledala celoten nabor nagrobnikov v spominskem parku in predvidela več scenarijev obnove posameznih nagrobnikov. Pri določanju kriterijev za ohranjanje teh je upoštevala vrednost, starost in unikatnost pa tudi vlogo, pomen, vpliv in zgodbe pokopanih oseb ter stopnjo ohranjenosti oziroma poškodovanosti.

Na podlagi zaključnih ugotovitev komisije smo izdelali karto s predvidenimi posegi na nagrobnikih, iz katere je razvidno, da se ohranijo vsi nagrobniki, ki jih je še možno sanirati. Odstranili se bodo talni obodi grobov in izvedla enovita ozelenitev površin. Odvisno od obstoječe namestitve posameznih napisnih plošč se bodo te ohranile v obstoječi poziciji ali pa se bodo položile v tla, okrog njih pa se bodo zasadile pokrovnice, ki bodo preprečile hojo neposredno ob ležečih ploščah. Nagrobnike na lokacijah zasnovanih novih poti in ploščadi bomo prestavili na lokacijo, najbližjo možno obstoječi.

Karta posegov na nagrobnikih je bila kot priloga dokumentacije v zvezi z javnim naročilom tudi objavljena s preostalo dokumentacijo in vabilom k oddaji ponudbe za izvedbo ureditve spominskega parka. Karti je bil tudi prilagojen popis del in materiala, na podlagi katerega ponudniki določijo cene storitev, in kateri je zajemal navedene posege na nagrobnikih, ki niso spomeniško zaščiteni.

Kot že zapisano, je bil projekt od vsega začetka pripravljen za izvedbo po fazah, zato zaradi izvedbe, ki zajema ohranitev skoraj vseh nagrobnikov, ni bila potrebna sprememba razpisne dokumentacije. Projektni dokumentaciji in vabilu k oddaji ponudb pa smo dodali karto predvidenih posegov na nagrobnikih in z njo uskladili tudi popis del in materiala, na podlagi katerega so ponudniki tudi oblikovali svoje ponudbe in ceno.

Vrednost investicije je ocenjena na 1,4 milijona EUR, od česar Mestna občina Ptuj zagotovi 300.000 EUR, finančno konstrukcijo pa zapre z nepovratnimi sredstvi. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno