Mestna občina Ptuj

Aktualno

6. 10. 2017 | aktualna tema

4. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

4. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj je sklicana za četrtek dne 12. 10. 2017 ob 14. uri.
Seja bo potekala v veliki sejni sobi na Magistratu na Ptuju, Mestni trg 1, soba 8.

- VABILO s predlogom dnevnega reda

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.Volitve in imenovanja:

- sklep o imenovanju volilnega odbora
- glasovanje

a)izvolitev petih elektorjev Mestne občine Ptuj v volilno telo za volitve člana državnega sveta - predstavnika lokalnih interesov v VE 7

- seznam kandidatov - gradivo KMVI
- poročilo volilnega odbora

b)izvolitev kandidata za člana državnega sveta - predstavnika lokalnih interesov iz Mestne občine Ptuj

- seznam kandidatov - gradivo KMVI
- poročilo volilnega odbora

2.Informacije 

- STALIŠČE Statutarno pravne komisije za 4. izredno sejo MS MOP 

- DOLOČITEV SPREJETEGA DNEVNEGA REDA:

- glasovanje celoten dnevni red
- sprejet dnevni red 4. izredne seje MS Mestne občine Ptuj


Nazaj na seznam vseh novic Nazaj na aktualno